Prestatieafspraken Wijchen getekend

Op 9 december zijn de prestatieafspraken tussen de huurdersvertegenwoordigingen, de woningcorporaties en de gemeente Wijchen ondertekend. In het document ligt vast wat de drie partijen in 2020 gaan doen op het gebied van wonen en leefbaarheid. De partijen die het document  ondertekenden zijn: Accio, De Kernen (huurdersbelangenvereniging), Talis, Woningstichting De Kernen en de gemeente Wijchen.

Dankzij deze samenwerking kunnen daadwerkelijk stappen gezet worden op de volgende thema’s:

  • Liberalisatie en verkoop
  • Nieuwbouw en aankoop
  • Betaalbaarheid en bereikbaarheid
  • Huisvesting specifiek groepen
  • Kwaliteit en duurzaamheid van woningen
  • Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

Heeft u interesse in wat er precies is afgesproken, klik dan hier.