Resultaten achterbanraadpleging woningtekort

achterbanraadpleging geluidsoverlast

In februari hebben leden van Accio hun mening kunnen geven over de wijze waarop Talis kan zorgen dat er meer en geschikte woningen komen. Dat kon via het digitale platform van Argu. In totaal hebben 154 leden daarvan gebruikgemaakt. Ze hebben samen 197 reacties en ideeën geplaatst. Dat is een mooi resultaat.

Vervolg
Alle opmerkingen en ideeën zullen niet direct leiden tot zichtbare oplossingen voor het woning tekort in Nijmegen en Wijchen. Maar met uw mening en ideeën kunnen wij Talis wel adviseren en inspireren om op den duur te zorgen voor een oplossing voor dit nijpende tekort.

Stemmingen per idee
Hieronder vindt u per idee het aantal voor- en tegenstemmers en het aantal mensen dat noch voor, noch tegen is. Dit overzicht geeft een goed beeld van wat huurders wel en niet willen. Het helpt Talis bij het maken van keuzes.

IdeeAantal stemmen
Huurdelen mogelijk maken19 voor
80 tegen
13 anders
Tijdelijke woningen bouwen80 voor
9 tegen
1 anders
Huurdelen+3 voor
59 tegen
9 anders
Woningen met een huur vanaf € 752,33
(prijspeil 2021) bouwen en verhuren
32 voor
44 tegen
1 anders
Senioren stimuleren te verhuizen67 voor
11 tegen
3 anders